Vad finns i flaskorna?
Jag har tidigt haft ett intresse för ett hållbart liv och att belasta naturen så lite som möjligt, att
reflektera över och bli mer medveten vad jag tvättar mig med, smörjer mig med, vad jag
städar mitt hem med och vad diskmedlet innehåller.
Jag stöder såklart Naturskyddsföreningen och strävar efter att hela tiden bli mer medveten.
Vi lär av varandra, vi påminner varandra för bara tillsammans kan vi rädda vår planet innan
det är för sent.
Vem bor här?
På väg till jobbet en sommarmorgon ser jag en skylt där det står – “Krypkör för att visa
hänsyn till de boende”. Efter skylten möter jag en ko som står mitt på vägen och strax därpå
en flock fåglar som satt i godan ro mitt på vägen. Uppfylld av naturens unde kom jag att
tänka på dom kloka ord som Birk säger till Ronja Rövardotter när hon vill att han ska
försvinna ut ur hennes skog.
“Dina rävungar! Din skog! Rävungarna är sina egna, förstår du det? Och de lever i
rävarnas skog. Som också är vargarnas och björnarnas och älgarnas och
vildhästarnas skog. Och uvens och ormvråkens och skogsduvans och hökarnas och
gökarnas skog. Och sniglarnas och myrornas och spindlarnas skog och vildvittrornas
och grådvärgarnas och rumpnissarnas och skumtrollens skog och dessutom är det
min skog! Och din skog, rövardotter, ja, din skog också! Men vill du ha den för dig
ensam, då är du dummare än jag trodde när jag först såg dig”.
Att säga vår skog, vår natur och vår väg innebär självklart ett gemensamt ansvar för allt liv
runt oss – att visa hänsyn till alla boende!