Under livets gång är det så lätt att vi fastnar i destruktiva mönster och har svårt att se helheten i hur vi ska komma vidare. Då kan ett rådgivande medialt samtal öppna upp för ett nytt sätt att se nya vägar att gå i livet.

Framtiden är ju alltid föränderlig, utifrån de val som vi gör, eller inte gör. Ibland kan det vara svårt att både förstå och lyssna på oss själva. Vart vill jag gå? Vart är jag på väg?

Med min intuition och medialitet kan jag uppfatta och tolka den information och de budskap som kommer t.ex. från dina livsguider.

Jag är ett certifierad medium utbildad vid  Academy for inner potential. Jag erbjuder personlig medial vägledning i de stora livsfrågorna som hälsa, kärlek, relationer och arbete.

Medial rådgivning       60 min        600 kr

Varje uppföljning        60 min        400 kr