Ayurveda

Vad är Ayurveda

Ayurveda som betyder ”kunskap om livet” är en många tusen år gammal visdom för naturlig hälsa och inre utveckling. En väsentlig del är att lära känna sig själv och att lyssna på sina egna unika behov. När du vet vem du är blir det lättare att förstå vad du mår bra av.
Universum består av fem olika element: rymd, luft, jord, eld och vatten. Den mänskliga kroppen är sammansatt av en kombination av dessa. Dessutom finns det tre huvudsakliga livsenergier i all materia – doshor. Dessa består av olika kombinationer av de fem elementen. De kallas vata, pitta och kapha och deras inflytande påverkar alla kroppens mekanismer.

Människors olikheter kan tyckas vara en slump men är en del av ett enkelt naturligt mönster i naturen. Att förstå detta mönster är nyckeln till att skapa din egen hälsa och välbefinnande

Ayurvedisk konsultation
Jag kan erbjuda dig en ayurvedisk konsultation där jag med hjälp av pulstagning tar reda på just din kroppstyp och dina obalanser. Jag ger dig individuella och enkla hälsoråd så att du kan bibehålla eller skapa dig en bättre hälsa.